اینجا گالری فعالیت‌های “گروه فنی و پژوهشی درسا آب" است. تصاویر و توضیحاتی از پروژه‌ها جهت آشنایی بیشتر به تفکیک نوع فعالیت ارائه می‌شود. تقسیم بندی در سه بخش مشاوره، پیمانکاری و تامین تجهیزات انجام شده است.

پیشرفت فیزیکی

پیشرفت فیزیکی پروژه‌های در حال اجرا به صورت ستونی ارائه می‌شود.

انواع مختلف فعالیت ما به صورت تعداد پروژه محاسبه شده است.

مطالعات (عدد)

97%

اجرا (عدد)

72%

تامین تجهیزات (پروژه)

82%

متوسط کلی پیشرفت همه پروژه‌ها از منابع

Project Management محاسبه و ارائه می‌شود.
Leave a Comment

Your email address will not be published.