هلدینگ تجاری “درسا”

اینجا هلدینگ تجاری “درسا” است. مجموعه خدمات و کالاهای مورد نیاز در زمینه آب، خاک و کشاورزی، از این سایت و همچنین “سامانه فروشگاه‌های تجارت مجازی” قابل دسترس است. برای خرید کالاهای این گروه به “سامانه فروشگاه‌های تجارت مجازی” وارد شوید.

راهنمایی قبل از قرارداد

قبل از عقد قرارداد، می‌توانید به واحد مربوطه تماس بگیرید و راهنمایی لازم را دریافت کنید.

بازدید از پروژه‌ها

به منظور آشنایی بیشتر، امکان بازدید از پروژه‌های اجرا شده وجود دارد.

تسهیلات دولتی

بسته به نوع پروژه، امکان استفاده از تسهیلات و یارانه دولتی به صلاحدید وجود دارد.

نظارت بر بهره‌برداری

نظارت مستمر پس از اجرای پروژه انجام و دستورالعمل مناسب ارائه خواهد شد.