وبلاگ ها

شناخت گیاهان دارویی

-
شناخت گیاهان دارویی براین اساس تعریف می‌شود. هر گیاهی که یک یا برخی از اندام‌های آن‌ها حاوی ماده‌ی مؤثره باشد، گیاه دارویی در نظر گرفته می‌شود. ...
مشاهده بیشتر