مقالات نوشته شده توسطمدیر

صنعت و کشاورزی

-
کشاورزی فرایند تولید مواد غذایی، علوفه، الیاف و دیگر محصولات مورد نیاز انسان از راه کاشت گیاهان معین و پرورش جانوران اهلی (چهارپایان) است. کشاورزی ...
مشاهده بیشتر