مقالات نوشته شده توسطمدیر

کمیسیون فروش ویژه

-
به منظور تشویق فروشگاه‌ها، و آشنایی با امکانات “سامانه فروشگاه‌های تجارت مجازی" فروشگاه‌هایی که تا 15 آبان اقدام به ثبت نام در آدرس https://tejaratmajazi.com ...
مشاهده بیشتر

شناخت گیاهان دارویی

-
شناخت گیاهان دارویی براین اساس تعریف می‌شود. هر گیاهی که یک یا برخی از اندام‌های آن‌ها حاوی ماده‌ی مؤثره باشد، گیاه دارویی در نظر گرفته می‌شود. ...
مشاهده بیشتر