وبلاگ

اثر کودها بر محصولات کشاورزی

- 0 Comment. در مقالات

رشد رویشی: کود ازت

رشد ریشه و تشکیل گل: فسفر

کمک به جذب عناصر غذایی: منیزیم

مقاومت در برابر سرمازدگی: پتاس

افزایش گل: روی، بر، ازت

افزایش کیفیت محصول و سفتی و رنگ میوه: کلسیم

افزایش قدرت جوانه زنی بذر، سبزینگی و رشد گیاه: آهن

افزایش جوانه زنی بذر و زودرسی محصول: منگنز

تشکیل میوه و افزایش طعم و رنگ میوه: کود مس

افزایش مقاومت گیاه به آفات و بیماریها: سیلیسیم

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.